O NAMA

romalen CZP ROMALEN

Romalen tim 

Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj
ul. Selima ef. Merdanovića bb
( zgrada DEELA prizemlje )
72 240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
tel/fax: +387 32 553 451
 
Romalen team 
Support Center for Roma “Romalen” Kakanj
ul. Selima ef. Merdanovića bb
( DEELA building, ground floor )
72 240 Kakanj
Bosnia and Herzegovina
phone/fax: +387 32 553 451


 INFORMACIJE O ORGANIZACIJI 

Misija: Poboljšanje životnih uslova romske populacije na području cijele Bosne i Hercegovine; podrška očuvanju jezičkog, kulturnog i nacionalnog identiteta Roma, pružanje pomoći podrške djeci , omladini , starim i iznemoglim osoba kao i na zalaganju za ravnopravnost spolova ( gender ) , kroz implementaciju Akcionih planova ( obrazovanje , stambeno zbrinjavanje , zdravstvena zaštita i zapošljavanje.)
Vizija: Učiti, živjeti, postojati i ostaviti nešto iza sebe da traje i da se okreće.
Kada i kako je osnovana : Udruženje je upisano u Registar udruženja Ze-Do kantona u knjigu IV pod rednim brojem 830 , dana 30.08.2004.
Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu:
·         pružanje prilike mladima da  kroz druženje i zabavu stiču nova znanja i vještine iz različitih oblasti, a u skladu sa njihovim ličnim interesovanjima, željama i sklonostima

·         pomaganje romske  i ne romske zajednice  u socijalnom  razvoju

·         zastupanje interesa romske i ne romske populacije članova udruženja boračke populacije

·         zastupanje interesa romske populacije u implementaciji Akcionih planova članova udruženja iz boračke populacije

·         zastupanje interesa romske populacije u implementaciji Akcionih planova za Rome i BiH i tako im pruziti priliku da se uključe u Akcione planove kao korisnici AP i na taj način imaju priliku da se zaposle , obrazuju , budu stambeno zbrinuti i zdravstveno osigurani, sto sadrži romska dekada za Rome u četiri Akciona plana.

·         Zastupanje interesa romske populacije pružanjem pomoći tokom rješavanja administrativnih i drugih problema romske populacije

·         Pružanje podrške romskoj populaciji u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja romske populacije

·         Pružanje pomoći i podrške romskim organizacijama na području cijele BiH , u cilju jačanja njihovih kapaciteta i namicanja sredstava za rad njihovih organizacija

 Kratki opis organizacione strukture i strukture odlučivanja:

Kratki opis organizacione strukture i strukture odlučivanja: Udruženje ima 7 zaposlenih osoba , po osnovu Ugovora o radu.

Po osnovu ugovora o djelu angažujemo oko 80 osoba različitih obrazovnih profila , ovisno o potrebama projekta i projektnim aktivnostima

  1. Mujo Fafulić – Izvršni direktor Udruženja, tehničar  cestovnog prometa-
  2. Mirela Begic – Zamjenik izvršnom direktoru Udruženja,
  3. Biljana Simikić – Administrativno-finansijski službenik

 Upravni odbor organizacije civilnog društva(OCD) /Ključne osobe u organizaciji civilnog društva

Ime i prezime

Pozicija Pol Godine iskustva u OCD-u

Mujo Fafulić

Predsjednik Upravnog odbora

M

15

Mirela Begić

Član Upravnog odbora

Ž

7

Edin Sejdić

Član Upravnog odbora

M

12

Majda Velispahić

Član Upravnog odbora

Ž

3

Junuz Husić

Član Upravnog odbora

M

2

Mirzet Husić

Član Upravnog odbora

M

5

Nermin Delić

Član Upravnog odbora

M

3

Arnesa Delić

Član Upravnog odbora

Ž

4

Emin Fafulić

Član Upravnog odbora

M

5

Samira Agić

Član Upravnog odbora

Ž

5