PROJEKTI

projekti

AKTIVNI PROJEKTI
AKTIVNI PROJEKTI

impprojekti
IMPLEMENTIRANI PROJEKTI

Trenutne aktivnosti organizacije:

Osnovan 2013, ROMED program je nastao kao najjača veza između lokalnih zajednica. U veoma kratkom period ROMED program je prepoznat kao najvrijedniji resurs za povećanje kvaliteta zivota romske populacije. Obučili smo više od 50 Roma I Romkinja medijatora koji rade unutar lokalnih zajednica.
2013 smo poceli implementirati Romed program u Bosni I Hercegovini na svim nivoima vlasti. Na početku Romed program se implementirao u 5 opština( Kakanj, Bijeljina, Donji Vakuf, Visoko I Brčko Disktrikt) I nakon izvjesnog perioda u još 4 opštine ( Vukosavlje, Prnjavor, Gradiška I Tuzla).

Romed program povezuje Romsku populaciju sa lokalnim institucijama

1.Romed program povezuje Romsku populaciju sa lokalnim institucijama

 50 Roma mediatora su imali nekoliko treninga, koje je podržalo Vijece Evrope. Romed medijatori promovišu podršku I suradnju između Romskih zajednica i vladinih institucija Roma medijatori su posjetili roma zajednice u svih 9 opština u cilju identifikacije glavnih problema romskih porodica I obezbjeđivanju podrške I povećanju povjerenja za rjesavanje tih problema unutar 8 opština lokalne akcione grupe su formirane(vladine institucije, članovi romskih zajednica I Romed medijatori, od 10 -15 članova). Lokalne akcione grupe pokreću različite incijative za povećanje kvalitete života romske populacije.
Od 2013 , s osnivanjem Romed programa u BiH, svaki od 22 aktivna medijatora su bili uključeni ili su incirali vise od 100 incijativa za podršku romskoj populaciji u cilju obezbjedjivanja prava ili rješavanja nekih socijalnih problema s kojima se susreću. Zbog toga Romed program je prepoznat kao najvrijenniji resurs ne samo za lokalne vladine institucije već I za donatore I internacionalne organizacije

Romed sastanak2. Romed sastanak

Romalen Kakanj je zadužena za logistiku pri implementacijji Romed programa I prati rad koordinatora i 22 Romed medijatora koji povezuju romsku zajednicu i institucije u cilju rješavanja problema Roma u okviru Akcionih planova za rješavanje problema Roma.
– Romalen je vodeća organizacija za 34 organizacije sa podrucja  Zenicko-dobojskog ,Srednjobosankog , Sarajevskog i Hercegovacko-neretvanskog kantona koji zajedno cine Centar za podršku informisanje i zajedničko djelovanje  na području 4 Kantona “
Pored toga ,Romalen ima TB Centar koji djeluje na prevenciji I suzbijanju pojave I sirenja  tuberkoloze , te koordinira rad 4 terenska radnika koji obuhvataju  veliki broj opcina kako u Federaciji tako i u RS.
Osim toga , Romalen ima i HIV Centar koji radi na suzbijanju i sirenju HIV-AIDS-a te koordinira rad 6 terenskih radnika koji pokrivaju vise od 10 opcina u Federaciji I RS –u.
Romalen Kakanj , vec trecu godinu zaredom provodi projekat o podizanju svijesti o reproduktivnom zdravlju zena uz besplatne ginekoloske preglede I edukaciji o SPI i krvlju prenosivim infekcijama .

Javni događaj na temu prevencije i zaštitite od tuberkuloze3. Javni događaj na temu prevencije i zaštitite od tuberkuloze

Kada je u pitanju obrazovanje , Romalen ima angazovano strucno  osoblje koje rade s tri grupe romske djece I to s djecom predskolskog uzrasta , djecom skolskog uzrasta koja ne idu u skolu ili su je napustila te djecom koja su prerasla skolski sistem.

Romalen radionica za romsku djecu4. Romalen radionica za romsku djecu

Pored svih ovih aktivnosti Romalen radi na savjetovanju mladih majki o zdravlju majki I beba , radi naknadni  upis u Maticne knjige rođenih , popunjavanje raznih zahtjeva , formulara I aplikacija za osobe romske populacije koji imaju potrebu za tim i sl. Osim toga , vrsimo podjelu paketa hrane , odjece  i obuce kao i  djecije paketice za svu djecu opcine Kakanj.
Uz pomoć IOM-a naša organizacija pomaže osobe koje su preživjele Holokaust ( trajanje projekta je od 2013-2015) totalne vrijednosti 1.050.000 KM. Projekat se implementira u cijeloj Bosni I Hercegovini. Ciljana grupa ljudi su Romi rođeni 9-tog Maja 1945. Pomoć se sastoji od higijenskih I prehrambenih paketa

Sastanak Roma koji su preživjeli Holokaust5. Sastanak Roma koji su preživjeli Holokaust

Zimsko nevrijeme u 2011

Romalen tim u Novom TravnikuRomalen tim u Novom Travniku

Romalen tim u Novom Travniku1Romalen tim u Novom Travniku1

Romalen tim u Novom Travniku2Romalen tim u Novom Travniku2

Improvizovana romska kuća u Novom Travniku Improvizovana romska kuća u Novom Travniku

Romska djeca u Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković”Romska djeca u Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković”

Romska djeca u Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković”1Romska djeca u Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković”

Poplave 2014

Tokom prirodne katastrofe u maju i augustu 2014 god, Romalen Kakanj je bio aktivan na terenu u cilju pomaganja romskoj populaciji i sanaciji nastalih šteta.
Romalen Kakanj je zahvaljujući mnogobrojim donatorima otišao na teren i pružio pomoć svim romskim zajednicama u Bosni i Hercegovini (Kakanj , Nemila , Bijeljina , Orašje , Maglaj , Doboji mnogi drugi) u vidu materijalne pomoći( prehrambeno-higijenski paketi , jorgani , jastuci , pitka voda i dr.)

Romalen tim u BijeljiniRomalen tim u Bijeljini

Romalen tim u Bijeljini1Romalen tim u Bijeljini

Romalen tim u MaglajuRomalen tim u Maglaju

Romalen tim u DobojuRomalen tim u Doboju

Romalen tim u Doboju1Romalen tim u Doboju

Romalen tim za pomoć u poplavljenim područjimaRomalen tim za pomoć u poplavljenim područjima

Romalen tim je bio aktivan na najugroženijim područijima u cijeloj Bosni I Hercegovini. Tim za identifikaciju I procjenu šteta je u period od 14 do 17 maja 2014 godine uspio identifikovati I obezbjediti pomoć najugroženijim romskim porodicama na području cijele Bosne I Hercegovine a pogotovo u najviše pogođenim područjima kao sto su Maglaj, Doboj I Bijeljina. Uz pomoć nasih donatora pomogli smo preko 500 romskih porodica na najugroženijim područijma. Pomoć se sastojala u obezbjeđivanju hrane, pitke vode I higijenskih paketa.

Paketi prve pomoći za poplavom ugrožene porodicePaketi prve pomoći za poplavom ugrožene porodice