VIJESTI

Medijator kao spona između romske zajednice i obrazovnih institucija je efikasan mehanizam za povećanje broja romske djece u obrazovnim institucijama.

Obrazovanje je najbrži put ka integraciji romske zajednice u savremeno društvo.