VIJESTI

Politička Škola za Rome u Bosni i Hercegovini – Drugi trening ” Praktična primjena znanja i simulacije sjednice Općinskog vijeća za izabrane općinske vijećnike/odbornike i potencijalne kandidate“ u okviru Političke škole za Rome u Bosni i Hercegovini”.

08. i 09. novembra 2022. godine na Jahorini , Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj uz podršku Vijeća Evrope organizovalo je drugi trening u okviru Političke škole za Roma pod nazivom: “ Praktična primjena znanja i simulacije sjednice Općinskog vijeća za izabrane općinske vijećnike/odbornike i potencijalne kandidate“ u okviru Političke škole za Rome u Bosni i Hercegovini”. Na ovom treningu je učestvovalo 33 učesnika (21 muškaraca i 12 žena) koji su imali priliku za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina kroz simuliranje sjednice općinskog vijeća.Učesnici su imali priliku upoznati karakteristike i nadležnosti svih nivoa vlasti počevši od lokalnog nivoa te kroz praktične vježbe su davali svoj doprinos u kreiranju mjera i politika za Rome na lokalnom nivou.