VIJESTI

Organizacija Završnog događaja u okviru projekta :” Politička škola za Rome u Bosni i Hercegovini”.

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj je dana 23.11.2022. godine u Kaknju je održalo Završni događaj u okviru projekta « Politička škola za Rome u Bosni i Hercegovini. Projekat se implementirao u periodu 01.06.2022. do 30.11.2022. i finansijski podržan od strane Vijeća Evrope. Tokom Završnog događaja predstavljeni su ostvareni projektni rezultati te su kreirane preporuke i naredni koraci u cilju unapređenja političke participacije Roma i Romkinja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.