VIJESTI

Politička Škola za Rome u Bosni i Hercegovini – Prvi trening “Jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih političkih subjekata ispred reda romske nacionalne manjine”

08. i 09. Septembra 2022. godine u Sarajevu Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj uz podršku Vijeća Evrope organizovalo je Prvi trening u okviru Političke škole za Roma pod nazivom “Jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih političkih subjekata ispred reda romske nacionalne manjine”

Cilj ovog treninga je podrška učesnicima (20 muškaraca i 9 žena) u izgradnji znanja i vještina o vođenju političke promotivne kampanje i uključivanju u procese donošenja odluka u skladu sa međunarodnim standardima i povećanja šansi romskih kandidata da budu izabrani u opštinsko vijeće i postanu članovi političkih partija.