VIJESTI

“Socijalna inkluzija romskih zajednica kroz angažman Općina (IASI)”

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen ” Kakanj  implementira projekat “Socijalna inkluzija romskih zajednica kroz angažman Općina (IASI)”, u saradnji sa Caritasom Švicarske.

Kroz projekat IASI zagovara se integralni pristup rješavanja problema romske populacije i socijalno ugroženih kategorija kroz projektne komponente:

Zapošljavanje

Iako je naša država vrlo kompleksno uređena I još uvijek je veliki broj lica nezaposlen ne smijemo zanemariti činjenicu da odliv radne snage konstantno aktuelan i da imamo sve manje raspoložive radne snage.

Ovo je momenat za romsku zajednicu I potrebno ga je iskoristiti. Poslodavcima je potrebno ponuditi radnu snagu koja je dostupna i promovisati benefite Programa za zapošljavanje.

Zapošljavanjem Roma ili Romkinje uz simultano povlaćenje sredstava iz Programa za zapošljavanje Roma doprinosi se povećanju stope zaposlenih Roma ali i adekvatnoj iskoristivosti sredstava koja se izdvajaju po Programima sufinansiranja zapošljavanja Roma.


Obrazovanje

Prema posljednim podacima romskog nevladinog sektora iz 2021, svaka od cca 300 romskih porodica  u  Kaknju ima najmanje jedno dijete predškolskog i školskog uzrasta.

Trenutno osnovno obrazovanje pohađa samo 120 romskih učenika od prvog do devetog razreda, u tri osnovne škole u Kaknju. Iz navedenog se može zaključiti da je 50 % romske djece  izvan obrazovnog Sistema iako su školski obveznici.
Srednju školu pohađa 13 romskih učenika.
Osim toga,obrazovanje kao segment  društva je jako važno za izgradnju zdrave zajednice i same integracije u savremeno drustvo ,a osim toga pojedincu donosi privilegije koje moze koristiti u buducnosti. Neke od privilegija su: pravo na zdravstvenu zaštitu, mogućnost zapošljavanja, kvalitetniji način života, izgradnja samopouzdanja i vlastitog stava prema drugima, socijalna integracija u društvo kao i lakše rješavanje vlastitih problema i problema u zajednici.

U cilju povećanja broja romske djece u obrazovnim institucijama, uloga Centra za podršku Roma “Romalen”-a je:

1. Animiranje roditelja romske djece o važnosti I vrednovanju znanja I obrazovanja kroz tematske sastanke i radionice
2. Pružanje materijalne podrške romskoj djeci i roditeljima romske djece kroz pružiti materijalnu i psiho-socijalnu podršku, kao što su stipendije, školski pribor, školski obroci, savjetovanje, podrška za domaće zadatke itd. kako bi im omogućio da pošalju svoju djecu u školu te podrška pri uključenju djece u obrazovni sistem
3. Medijator u zajednici – Efikasna metodologija – podrška romskoj djeci I roditeljima u procesu povezivanja sa obrazovnim institucijama i rješavanju eventualnih prepreka u obrazovnom procesu
4. Podrška romskoj djeci u procesu prilagođavanju I socijalnoj inkluziji angažmanom adekvatnog stručnog kadra za pružanje podrške I asistencije učenicima u procesu obrazovanja
5. Podrška i savjetovanje romskih učenika tokom upisa u srednje i visoko obrazovanje

Kako bi se spriječilo osipanje romskih učenika iz obrazovnog sistema, potrebno je ulaganje u predškolsko obrazovanje i priprema romskih učenika sa svim izazovima koje nosi osnovni obrazovni sistem što je odgovornost svih nas.

Djeca koja pohađaju neki oblik predškolskog obrazovanja, lakše se prate redovnu nastavu, već su postigla određeni nivo samopouzdanja i samim tim se lakše integrišu u društvo i kolektiv.

Da bi se izgradili kvalitetniji odnosi u ovom pedagoškom trouglu potrebno je podsticati i razvijati partnerske odnose svih aktera.
Jačanje tih odnosa treba biti zasnovano na međusobnom poštovanju, povjerenju, zaštiti, poticanju, dogovaranju, zajedništvu i usaglašavanju odgojno-obrazovnog djelovanja.

 U svakom slučaju, moglo bi se reći kako je za djetetov uspjeh u školi i pravilan razvoj najvažnije da se u skladnom suživotu nađu svi akteri:  roditelj, škola, medijator, organizacija.

U ovakvoj klimi uzajamnog povjerenja I uvažavanja rasti će entuzijazam svih aktera, što će se neminovno preslikati i na djecu. Takva atmosfera će pomoći djeci da zavole školu i da se osjećaju sigurno amim tim da postanu uspješniji u savladavanju svih zadataka koje ovaj period odrastanja sa sobom nosi.

Javne usluge

Romi u BiH često nemaju pristup osnovnim javnim uslugama kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna pomoć. Romi često ne znaju koja su njihova prava ili šta zapravo moraju da urade da bi dobili pristup.
Često su birokratske procedure preopterećene zbog nepismenosti, nerazumijevanja, ali i zbog toga što se Romi ne osjećaju dobrodošli u ovim prostorijama. Vrlo često I ne znaju ni kome da se obrate ukoliko imaju potrebu da ostvare određeno pravo.

Uloga Romalena jeste povezivanje romske zajednice i institucija kroz omogućavanje efektne komunikacije između romske zajednice sa opštinskim vlastima i javnim institucijama.Kako ćemo to postići: Upoznavanje javnih institucija sa potrebama lokalnih romskih zajednica, uspostavljanje kontakta sa zajednicama kao i zajedničko uspostavljanje procedura koje olakšavaju pristup.


Dvojak pristup

Osnaživanje romske zajednice
 – potaknuti romske zajednice da učestvuju u kreiranju politika ali I da budu savjetodavno tijelo tokom izrade plana i programa djelovanja.
Podrška institucijama vlasti – potaknuti institucije da preuzmu ulogu u kojoj će se isključivo promovirati javno dobro svim njenim građanima.

Jačanje lokalnih zajednica

Romi su često daleko od institucija, nevidljivi i nesposobni da saopšte svoje potrebe i brane svoje interese prema vlastima
Nerijetko imaju bojaznost da nisu dobrodošli u institucijama jer teško uspostavljaju komunikaciju sa predstavnicima institucijama
Medijatori kao alat za povezivanje zajednice i institucija doprinio je širenju relevatnih informacija u zajednici I olakšavanju komunikacije sa zajednicom
Akcijska grupa kao mehanizam participacije romske zajednice je uspostavljen 2013 godine kako bi se čuo glas Roma na mjestima gdje se kreiraju politike I prilike za Rome.Ovaj alat izvlači konkretne informacije I potrebe romske zajednice koje se distribuiraju predstavnicima institucija
Akcijske grupe iz zajednice su već ustaljen format djelovanja romske zajednice gdje delegirana grupa ljudi iz zajednice predstavlja glas zajednice koji pokušava da dopre do institucija u cilju rješavanja delegiranja problema i prioriteta romske zajednice ali I drugih ranjivih kategorija.

Uloga Romalena jeste povezivanja CAG-a i lokalnih institucija u cilju iznalaženja najboljeg mogućeg rješenja u procesu rješavanja definisanih prioriteta i potreba romske zajednice i drugih ranjivih kategorija.


Promocija romske zajednice i romske kulture

Povećanje socijalne inkluzije romske populacije predstavlja najveći izazov u cijelom projektu.

Već postojeće utemeljene predrasude  su težak oklop društva koji se može smanjiti isticanjem važnosti uvažanjem drugog i drugačijeg kao i isticanjem ljepote različitosti kultura, tradicije i običaja koji obitavaju na našem području.

Uloga Romalena jeste promocija aktivnosti koje će doprinijeti  promjeni stavova šire društvene zajednice te zagovaranju političke participacije romske populacije na mjestima donošenja odluka i kreiranju politika koje se tiću i romske populacije.

U cilju povećanja socijalne inkluzije romske populacije i kao povećanja vidljivosti romske populacije u društvu, Romalen Kakanj će implementirati aktivnosti koji se tiću promovisanja romskih praznika, kulture, tradicije i važnih datuma za romsku populaciju kroz javne kampanje, okrugle stolove, medijsko promovisanje i distribuciju promotivnih materijala.

Promovisanje romske kulture, tradicije, običaja i praznika uz animiranje šire društvene zajednice o važnosti prihvatanja i uvažavanja drugog i drugačijeg, najvažniji romski praznici su:

Svjetski dan Roma koji se obilježava 08.04.

Đurđevdan koji se obilježava 06.05.

Aliđun koji se obilježava 02.08.

Vasilica koji se obilježava 13.01.