VIJESTI

Podizanje svijesti o važnosti imunizacije u romskim zajednicama – “Pobijedimo COVID-19 imunizacijom”

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj je 15.02.2022, u saradnji sa UNICEF-om Bosne i Hercegovine, započeo je implementaciju projekta Podizanje svijesti o važnosti imunizacije u romskim zajednicama – “Pobijedimo COVID-19 imunizacijom”. Projekat se implementira na području Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton i Unsko-sanski kanton.

Imunizacija je najbolja zaštita od zaraznih bolesti. Gotovo četvrtina ukupne svjetske populacije već je u potpunosti vakcinisana protiv COVID-19.

U Bosni i Hercegovini (BiH), ukupno 22% stanovnika je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19 (januar 2022.). BiH je na začelju među zemljama regije po broju vakcinisanih protiv COVID-19. Kada je u pitanju romska populacija, procenat vakcinisanih protiv COVID-19 manji je od 1%, prema procjenama romskih organizacija. Stoga je neophodno poboljšati protok informacija do romskih zajednica i pružiti jasne, prilagođene i na dokazima zasnovane informacije o vakcinaciji protiv COVID-19.

U cilju informisanja sto većeg broja članova romskih zajednica u FBIH o važnosti imunizacije protiv COVID-19, organizovano je 16 javnih događaja od strane 16 angažiranih medijatora i tom prilikom je informirano je skoro 200 pripadnika romske populacije.

U romskim zajednicama važno je raditi kroz uspostavljene i provjerene kanale na unapređenju znanja i edukacije romskih zdravstvenih medijatora koji će informisati pripadnike romskih zajednica o procesu i važnosti imunizacije protiv COVID-19 sto će doprinijeti povećanju broja vakcinisanih protiv COVID-19.

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH organizovana je edukacija romskih zdravstvenih medijatora o pitanju imunizacije i prevencije COVID-19. Online edukaciju su održali stručnjaci iz ove oblasti koji su se pobrinuli da romski zdravstveni medijatori imaju dovoljno znanja i kapaciteta za rad i edukaciju u zajednicama.