VIJESTI

„Podizanje svijesti o važnosti imunizacije sa fokusom na romsku zajednicu – „Imunizacija za svako dijete“ – FAZA II

Početkom augusta 2022 godine, Udruženje Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj u saradnji sa UNICEF-om u Bosni i Hercegovini je započelo implementaciju projekta: „Podizanje svijesti o važnosti imunizacije sa fokusom na romsku zajednicu – „Imunizacija za svako dijete“ – FAZA II.

Opće je poznato da je stopa imunizacije romske djece veoma niska i prema procjeni UNICEF-a u Bosni i Hercegovini iznosi 4%.

Tokom implementacije projekta Faze I, educirane su 1373 romske porodice sa 2557 djece. Od ovog broja djece ,141 dijete je vakcinisano što iznosi 6,5 % od ukupnog broja djece.

Najvažnije projektne aktivnosti:

  • Edukacija i informisanje porodica o važnosti imunizacije po redovnom Programu imunizacije na području cijele Bosne i Hercegovine, stavljajući fokus na romske zajednice i romske porodice
  • Animiranje porodica sa djecom o važnosti i prednostima imunizacije za dijete, stavljajući fokus na romske zajednice i romske porodice

Metodologija rada:

  • U cilju povećanja stope vakcinisane djece po redovnom programu za imunizaciju , angažovati će se medijatori – terenski radnici koji će u saradnji sa medicinskim sestrama i Domovima zdravlja posjetiti, educirati , informisati i animirati porodice u Bosni i Hercegovini za vakcinisanje djece po redovnom programu , stavljajući fokus na romske zajednice i romske porodice u Bosni i Hercegovini (Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko Distrikt)