DONATORI

Zdravstveno zbrinjavanje Prevencija i suzbijanje pojave  HIV-a  na podrucju 24 Opcine u Federaciji worldvision 2011-2016
Promocija Akcionih planova Zagovaranje za bolju implementaciju AP za rjesavanje problema Roma na podrucju BiH FondOtvorenoDrustvo 2011-
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CFNinfondacija 2014-
Zdravstveno zbrinjavanje Prevencija i suzbijanje pojave  HIV-a  na podrucju 24 Opcine u Federaciji worldvision 2011-2016
Edukacija djece i omladine romske populacije Inkluzija romske djece u osnovno obrazovanje REFlogo 2013-2015
Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama rođenim prije 09.05.1945.god koji su preživjeli Holokaust IOM 2013-2015
Radno osposobljavanje Roma Radno osposobljavanje i uprazavanje slobodnog vremena Roma na Opcini Kakanj FondOtvorenoDrustvo 2005
Radno osposobljavanje Roma Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj FondOtvorenoDrustvo 2006
Radno osposobljavanje Roma Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj CARE  2007
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukacija romske djece federalnoministarstvo 2008-2009
Edukacija djece i omladine romske populacije Opismenjavanje romske djece i zena CARITAS 2009-2010
Promocija Akcionih planova Promocija Akcionih planova za rjesavanje problema Roma u BiH FondOtvorenoDrustvo 2009-2010
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CFNinfondacija 2010-2011
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CFNinfondacija 2011-2012
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CFNinfondacija 2012-2013
Zdravstveno zbrinjavanje Svijest i edukacija zena Romkinja i ne-Romkinja o vaznosti ocuvanja reproduktivnog zdravlja Dorcas-logo 2010-2012
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FondOtvorenoDrustvo 2010-2011
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FondOtvorenoDrustvo 2012-2013