Dokumenti

Izvodi dokumenata relevantnih za Romsku nacionalnu manjinu u BiH i javno informisanje u ovom segmentu.

Strategija BiH za rješavanje problema Roma
Zakon o manjinama Bosne i Hercegovine
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH
Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH
BHS 6a RAK uredba o obavezama javnog emitovanja
BHS 6b RAK odluka PBS