VIJESTI

Otvorenje Biblioteka igračaka u Visokom

Centar za podršku Roma “Romalen” kao implementator projekta : “EU Regionalna akcija: Povećane obrazovne prilike za romske učenike i mlade Rome/Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske” koji je finansiran of strane Evropske Delegacije i Romskog Edukativnog Fonda, u sklopu ovog projekta implementiramo aktivnosti koje se tiču ranog dječijeg razvoja i kroz ovaj projekat smo uspostavili dvije Biblioteke igračaka u Javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje u Kaknju i u Visokom. Kao nastavak aktivnosti koji se tiču ranog dječijeg razvoja, očiglednu potrebu kao i obuhvata što većeg broja djece, uspostavili smo još dvije Biblioteke igračaka u osnovnim školama u Visokom.
Biblioteka igračaka je mjesto gdje djeca imaju priliku koristiti resurse koja ista pruža, odnosno, veoma kvalitetne igračke izrađene od vrhunskih eko materijala koje su prigodne za djecu uzrasta od 0-8 godina. Također, ove igračke služe za razvoj psiho – motoričkih sposobnosti kod djece. Važno je napomenuti da su ove Biblioteke igračaka odlične prilike za romsku djecu da se na neki način približe obrazovanju, školi, ali i mnogo bržoj inkluziji u moderno društvo. Pored djece, u ovim Bibliotekama igračaka mogu boraviti i njihovi roditelji te tako učestvovati u raznim aktivnostima. Ove Biblioteke će uvijek imati i stručno osoblje, koje će raditi s djecom koja posjećuju ustanove.
Osnovna škola “Musa Ćazim Čatić” Visoko – 28.05.2021.
Na otvorenju Biblioteke igračaka u ovoj osnovnoj školi prisustvovali su mnogi zvaničnici, implementatori, donatori, predstavnici škola, vrtića ali i drugih institucija i samim tim uvećali ovu svečanost i pokazali svoju podršku i dobru volju kada se radi o projektima koji se tiču Roma i Romkinja u Bosni Hercegovini a naročito kada se radi o romskoj djeci i obrazovanju te djece. Ovu Biblioteku igračaka su svečano otvorili gospodin Mirza Ganić – gradonačelnik grada Visoko, gospodin Mlađen Božović – šef kabineta Ministra Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i gospodin Mujo Fafulić – projekt menadžer – Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj. 
Ova svečanost, odnosno otvaranje Biblioteke igračaka u ovoj školi, održala se u sklopu svečanosti “Dan Škole”, čime je i uvećana važnost same Biblioteke igračaka. U toku ove svečanosti uručene su i zahvalnice direktorici škole gospođi Amri Pajt, zbog njenog nesebičnog zalaganja i doprinosa koji je pružila.

Osnovna škola “Kulin ban” Visoko – 28.05. 2021. 
Na otvorenju Biblioteke igračaka u ovoj osnovnoj školi pristvovali su također mnogi zvaničnici, implementatori, donatori, predstavnici škole, vrtića te su i ovdje dali punu podršku u implementaciji ovakvih aktivnosti. Budući da je i romska zajednica koja obitava u okolini ove škole poprilično velika, ova aktivnost će sasvim sigurno doprinijeti razvoju sposobnosti romske djece koja imaju jako malo, ili nemaju nikako priliku učestvovati, prisustvovati u obrazovnom procesu. Samim tim da postaju dio Biblioteke igračaka, ta djeca postaju na neki način odlični kandidati za upis u osnovno obrazovanje i male su šanse da ta djeca neće upisati školu.
Ovu Biblioteku igračaka su svečano otvorili gospođa Azra Žolja – direktorica škole, gospođa Aida Mihajlović – Fasilitator za BiH – Roma Education Fund i gospodin Mujo Fafulić – projekt menadžer – Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj. 
U toku ove svečanosti uručene su i zahvalnice direktorici škole gospođi Azri Žolji, zbog njenog nesebičnog zalaganja i doprinosa koji je pružila u toku implementacije ovog projekta.