Nabavka i postavljanje kuhinjskih elemenata u okviru novootvorenog socijalnog preduzeća Agro plan” u Bijeljini

Predstavnik Centra za podršku Roma “Romalen” Kakanj i NFP Mujo Fafulić u saradnji sa Vijećem Evrope kroz Romacted program u BiH podržao inicijativu “Nabavka i postavljanje kuhinjskih elemenata u okviru novootvorenog socijalnog preduzeća Agro plan” u Bijeljini. Inicijativa je realizovana u mjesecu avgustu 2018.