8. APRIL, MEĐUNARODNI DAN ROMA.

U subotu, 14.04.2018. volonteri iz naše organizacije su priredili radionicu za romsku djecu povodom obilježavanja 8.aprila, Međunarodnog dana Roma.

Djeca su imala priliku da kroz edukativni čas, obiđu kulturno-historijska obilježja našeg grada, ali i da nauče više o važnosti romskih praznika i bitnijih datuma za Rome

zahvaljujući historijskom času. Finansijsku podršku za realizaciju ove aktivnosti, ali i prethodnih aktivnosti (izrada letaka o važnosti obilježavanja romskih praznika i bitnijih datuma,

kao i Javna kampanja) dao je IOM Bosne i Hercegovine.

DR05
« 1 od 8 »