Odrazan sastanak sa nacelnicom gos. Amra Babic u Visokom

Uvodni sastanak #romacted održan je 05.02.2018. u Visokom, Bosnia and Herzegovina.
Projekat su prisustvovali iz Vijeće Evrope-Ured u Sarajevu, gospodjica Maja Grujic i iz Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, gospodin Mujo Fafulić. Sastali su se sa nacelnicom, gos. Amra Babić. Općinski dužnosnici, gđa Amila Koso i gospodjica Amra Omerbegović. Na sastanku je prisustvovala i gđica Melina Pirija, romacted voditelj i općinski vijećnik.

Visoko (Općina Visoko) također je bio dio programa “Romed” i nastavit će proces i daljnji rad promocije u okviru #romacted programa.

Predanost ostalih lokalnih vlasti bit će uskoro izražena u #sarajevu, na u konferenciji.

An introductory #ROMACTED meeting was held this morning in Visoko, Bosnia and Herzegovina.
The Project Officer from Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu, Ms Maja Grujic and Focal Point from Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, Mr Mujo Fafulić met with the Mayor, Ms Amra Babić, Municipal officials, Ms Amila Koso and Ms Amra Omerbegović. The meeting was also attended by Ms Melina Pirija, ROMACTED facilitator and Municipal Councilor.

Visoko (Općina Visoko) was also part of the Romed Programme and it will continue the process of community empowerment and further advancement of the promotion of good governance in the framework of ROMACTED Programme.

The commitment of other participating local authorities will be soon expressed in #Sarajevo, at the Launching Conference.