Održan je sastanak sa načelnikom općine Kakanj

23.01.2018. god. održan je sastanak sa načelnikom općine Kakanj, gdinom. Nerminom Mandrom.
Načelnik općine Kakanj, kao i njegovi saradnici imali su priliku da čuju prezentaciju Romacted programa,
koji se pored Bosne i Hercegovine implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj i Kosovu.

ROMACTED program u Bosni i Hercegovini je nastavak rada, koji je ranije započet kroz implementaciju programa ROMED1 i ROMED2
u 9 općina od kojih je jedna bila i općina Kakanj i koja će u narednom periodu biti jedna od 10 općina u kojoj će se sprovoditi program.
Načelnik i njegovi saradnici upoznati su sa ciljevima programa i njegovim ciljnim grupama.
Prilikom posjete općini Kakanj, NFP Mujo Fafulić i Maja Grujić- projektna službenica Vijeća Evrope, iskoristili su priliku da obavjeste načelnika
o zvaničnoj konferenciji koja je planirana krajem marta 2018. god. gdje će ujedno i potpisati i sporazum o implementaciji između općina i Vijeća Evrope.