AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE CENTAR ZA PODRŠKU ROMA „ROMALEN“

ROMACTED, “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou”, je zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope, koji se implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, FYR Makedoniji, Turskoj,Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Ovaj program će se na području Bosne i Hercegovine implementirati u periodu od 8. decembra 2017. do 30. aprila 2020. godine., a organizacija koja je zadužena za implementaciju ovog programa u Bosni i Hercegovini je Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj.

ROMACTED u Bosni i Hercegovini:
Vijeće Evrope će ovaj program sprovoditi uz podršku i saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i i izbjeglice,koje je odgovorno za implementaciju Strategija BiH za rješavanje problema Roma. U BiH, program će biti nastavak rada, koji je ranije započet kroz implementaciju ROMED1 i ROMED2 u 9 opština/općina od 2013. do 2016.
Novi program će se sprovoditi u ukupno 10 opština/općina na području Bosne i Hercegovine