POSJETA DOPUNSKOJ NASTAVI U OKVIRU PROJEKTA “POVEĆANJE BROJA ROMSKE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ” – FINANSIRANOG OD STRANE ROMA EDUCATION FUND-A

POSJETA DOPUNSKOJ NASTAVI U OKVIRU PROJEKTA “POVEĆANJE BROJA ROMSKE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ” – FINANSIRANOG OD STRANE ROMA EDUCATION FUND-A

03.10.2017. godine projektni tim zajedno sa Roma medijatorom je posjetio dopunsku nastavu u o.š. “Mula Mustafa Bašeskija”. Ovog puta posjetili smo čas učiteljice Almire Begić i bili smo oduševljeni odzivu na dopunsku nastavu kako od strane romske djece tako i od strane ne-romske djeca koja su zajedno rješavala zadatke, pomagali jedni drugima.  Dopunska nastava kao jedna od glavnih aktivnosti na projektu održava se u dvije osnovne škole: “15. april” i “Mula Mustafa Bašeskija”, a cilj joj je da romska djeca ostvaruju bolje rezultate kada je u pitanju prosjek ocijena, ali i da povećaju nivo znanja iz određenih predmeta. U sklopu pomenutog projekta angažovano je 6 nastavnika za rad s romskom djecom. Bitno je naglasiti  da časovima dopunske nastave prisustvuju i ne-romska djeca, koja isto tako imaju poteškoće s određenim predmetima ili u svojstvu vršnjačkog edukatora.