SASTANCI LOKALNIH AKCIONIH GRUPA

U okviru ROMED Programa koji se implementira u 9 općina u BiH , tokom perioda oktobar- decembar održano je pet sastanaka LAG ( Lokalnih Akcionih grupa ) . Lokalna Akciona grupa se sastoji od : Članova romskih zajednica , ROMED medijatora i predstavnika lokalnih institucija vlasti . LAG-ovi zajednički donosi incijative i preporuke za rješavanje problema Roma koji su delegirani i prepoznati od strane medijatora i članova romskih zajednica na lokalnom nivou.

 

Održani sastanci Lokalnih Akcionih grupa :

 

 PRNJAVOR- 17.12.2016.

prnjavor-171216

prnjavor-171216a

 

KAKANJ- 15.12.2016.

 kakanj-151216

 kakanj-151216a

 

  TUZLA- 18.12.2016.

 tuzla-181216

 

Bijeljina – 11.11.2016.

 bijeljina-111116

 

 Visoko – 28.10.2016.

visoko-281016