NOVI PROJEKAT: FINANSIRAN OD STRANE ROMA EDUCATION FUND-a

01.09.2016. godine potpisan je ugovor o novom projektu pod nazivom  „Maintaining and increasing the number of Roma children in primary schools in the municipality of Kakanj“ koji finansira Roma Education Fund, a čiji smo implementator.

Roma Education Fund je i u 2013-2015  finansirala projekat, čiji smo bili implementatori i koji je po mnogim parametrima bio uspješan. Novi projekat se nadovezuje na stari, a glavni cilj mu je zadržati romsku djecu u osnovnim školama.

Glavna aktivnost projekta je dopunska nastava za romsku djecu koja imaju poteškoća sa određenim predmetom. Također, projektom su obezbjeđene užine za svu romsku djecu koja pohađaju nastavu (njih 86), kao i za 20 socijalno-ugrožene djece. Pored užina, REF je pomogao romskoj djeci i pri nabavci školskog pribora i ruksaka.

Za potrebe projekta angažovano je 9 nastavnika iz osnovnih škola „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15. April“, 3 Roma medijatora kao i projektni tim kojeg čine: Mujo Fafulić, Mirela Begić i Majda Velispahić.

Slika sa sastanka održanog u osnovnoj školi „15. april“

Slika sa sastanka održanog u osnovnoj školi „15. april“