Kampanja Back to school

13.06.2016. održana kampanja Back to school

U prostorijama o.š. Mula Mustafa Bašeskija održana je kampanja back to school u kojoj je učestvovalo 50 djece (romske i ne-romske pripadnosti).

Djeca su imala priliku da kroz igru i zabavu ukažu na važnost obrazovanja i svega što ono nosi.

U kampanji je učestvovalo 10 medijatora Romalena i 2 nastavnika predškolskog odgoja.

Nakon održanih aktivnosti sa djecom, naši su medijatori izašli na ulicu te djelili letke o važnosti obrazovanja, kako bi podstakli ali i podsjetili  roditelje i djecu na upis u školu.

Ova kampanja finansirana je od strane World Vision BiH.